Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/05/2023

Thứ haiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
29/05/20235E22223T05K5
100n501545
200n453398988
400n992721761003126963003681849913190526
1.tr805118650332
3.tr675890991066017145900191281722522464989490856893139758898120280113764106419309026364659799764043863501988
10.tr663904071631700037441412259503
15.tr872804832236933
30.tr580685935286591
Giải Đặc Biệt124399526934031619
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/05/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,1,9,9,8 0 3
5 1 0,7,2,6
1,2 2 7,2
5,0 3
4 6
5 0,3,1
7,4,1 6 8
2,1 7 6
6 8 9,0
8,9 9 0,0,9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0,2,0 0 0,0
8,1,4 1 5,3,1
2,5 2 0,2
1 3 4
9,4,3 4 1,4
1,6 5 6,2
5 6 9,5
7
9,8 8 1,8
6 9 8,4
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 2,4,3
9 1 9,9,9
3,0,2 2 6,2
0,3 3 2,5,3
0 4 5,6
4,3 5
2,4 6
7
8,8 8 8,8
9,1,1,9,1 9 9,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/05/2023

Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
28/05/2023TG-D55K4ĐL-5K4
100n828694
200n497308604
400n515230759573117871559156560002543631
1.tr470528253287
3.tr131951984058854069859093604846759467714371458424582213712456322731488875086417136032693852134745368412231
10.tr129756215747970685305818414911
15.tr354796591030252
30.tr473383504820604
Giải Đặc Biệt230897077788716889
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/05/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4 0 5
1
8,5 2
7 3 6,8
5 4 0,6,6
7,0,9,8,7 5 2,4,7
3,4,4 6
9,5,9 7 5,3,5,9
3 8 2,5
7 9 7,5,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
7,3,1 0 8
1 0
2 5
4,7 3 7,0
4 3,8
5,2 5 5,6,8,8,6
8,5,5 6
3 7 8,3,0
0,7,5,5,8,4,8 8 6,8,8
9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,4
3,3,1 1 3,1
5,5 2 6
1 3 1,1
9,0,5,7,8,8,0 4
5 4,2,2
8,2 6
8 7 4
8 7,6,4,4,9
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/05/2023

Thứ bảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
27/05/20235D75K45K423K4T5
100n63897920
200n260287333980
400n687948469181966287174094929897787347847856758182
1.tr6545947585251399
3.tr87137118585861628538193702251787915323069038507244174586290656905345589727913525218786454659169786495884981043639996267504268996829607432969
10.tr5568286425167609998856598180420700194348
15.tr56854189214686177096
30.tr80920879373788846108
Giải Đặc Biệt467972087646871775332287
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/05/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
6,7,2 0
8 1 6,7,5
8,7 2 5,0
6 3 7,8
5 4 6,5
4,1,2 5 8,4
4,1 6 3,0
3,1 7 9,0,2
5,3 8 1,2
7 9
Long An
Chục Số Đơn vị
6 0 6,6,5
2 1 7
6 2 1
3 7
9,4 4 4,6
7,8,0 5 8,8
0,0,4 6 2,0
8,1,3 7 5
5,5,8 8 9,7,5,8
8 9 4
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
6 1
4 2 5,5
3 3 3
4 7,6,9,9,2
2,2,7 5
4 6 9,1
4 7 9,8,9,8,5
9,7,7,9,8 8 8
7,7,6,4,4 9 8,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2,8 0 1,8
0 1
8,8 2 0
4 3
7 4 3,8
7,7 5
9 6 8,9
8 7 8,5,5,4
7,6,4,0 8 0,2,2,7
9,9,6 9 9,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/05/2023

Thứ sáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
26/05/202344VL2105K2132TV21
100n736292
200n549388406
400n944878360175599949332511557758553763
1.tr293764047181
3.tr537511132650706412382438829068714332233260687944022088257379675451951506128342542743290545361316351442699
10.tr059462484784930407247395653336
15.tr653287930802617
30.tr418275074204736
Giải Đặc Biệt678511262332048130
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/05/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 6
5,1 1 1
2 6,8,7
7,3 3 6,7,8,3
4 9,8,6,7
7 5 1
3,2,0,4 6 8
3,4,2 7 3,5
4,3,8,6,2 8 8
4 9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3 0 4,2,8
1 1 1,5
6,3,0,8,4,3 2 4
3 3 3,2,0,2
0,2 4 5,2
4,1 5
6 2
8 7 9
8,0 8 8,7,2
9,7 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
3 0 6
8,3 1 4,7
9,3 2 8
6 3 2,1,6,6,0
5,1 4 5
5,4 5 5,4,6
0,5,3,3 6 3
7,1 7 7
2 8 1
9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/05/2023

Thứ nămTây NinhAn GiangBình Thuận
25/05/20235K4AG-5K45K4
100n411919
200n780370440
400n962104237052935084224712826594340788
1.tr772163862013
3.tr406091380253158175381486506961128977658031969537503475330230661099085139146636479143611351360565424606864
10.tr617417009786232579721048499396
15.tr366690769329317
30.tr210986249537631
Giải Đặc Biệt564864976172469636
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/05/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2
4,2,2,6,4 1
5,0 2 1,3,1
2 3 8
6 4 1,1
6 5 2,8
6 5,1,9,4
9,9 7
5,3,9 8 0
0,6 9 7,7,8
An Giang
Chục Số Đơn vị
7,5,8,5,3 0 9
5 1 9,2
2,1,3,7,7 2 2
5,9 3 0,2
4
9 5 0,0,3,1
8 6 9
7 0,2,2
8 6,0
1,6,0 9 3,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
4 0
5,3 1 9,3,7
2
1 3 4,6,1,6
3,6,8 4 0,6,7,6
6 5 1,6
4,3,5,4,9,3 6 5,4
4,1 7
8 8 8,4
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/05/2023

Thứ tưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
24/05/20235K4K4T5K4T5
100n522115
200n084619998
400n504311756419191227944534514387756125
1.tr911274571865
3.tr613170333287298257628198201911144879701985835495988738880406089303485188029288589135392090392928174205712
10.tr780688869984554364775726985192
15.tr579873449660997
30.tr857728542874053
Giải Đặc Biệt459317238481004582
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0
1 1 9,2,7,1,7
5,1,3,6,8,7 2
4 3 2
8 4 3
7 5 2
6 2,8
1,8,8,1 7 5,2
9,6 8 4,2,7,7
1,9 9 8,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
3 0 6
2,5,8 1 9,2,9
1 2 1,8
3 4,5,0
9,3,5 4
3 5 7,1,4
0,9 6
5,7 7 7
9,8,2 8 8,1
1,1 9 4,8,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9 0
1 5,2
9,4,1,9,8 2 5,9
4,5,5 3
4 3,2
1,7,2,6 5 8,3,3
6 5,9
9 7 5
9,5 8 2
2,6 9 8,0,2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/05/2023

Thứ baBến TreVũng TàuBạc Liêu
23/05/2023K21T055DT5-K4
100n183611
200n104338008
400n799531277820549712610595498840804395
1.tr037264138014
3.tr803943419078305473101868310395978529983387748600040114206627708789118739079712757394162004785572336563773
10.tr308723403960047438593195593242
15.tr753643755005860
30.tr018346611257715
Giải Đặc Biệt176224139573386018
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,9,1 0 4,5
1 8,0
7,5,7 2 7,0,4
8 3 9,4
0,9,6,3,2 4
9,0,9 5 2
6 4
2 7 2,2
1 8 3
3 9 5,4,0,5
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
5 0 4
6 1 3,2
4,1 2 7
1,3,7 3 6,8,3
0 4 8,2,7
9 5 9,0
3 6 1
9,2,8,4 7 8,3
3,4,7 8 7
5 9 7,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8,6 0 8,4
1,4 1 1,4,5,8
4 2
7 3
1,0 4 1,2
9,7,6,5,1 5 7,5
6 5,0
5 7 9,5,3
0,8,1 8 8,0
7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...