Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/07/2024
Thứ tư
Loại vé: SKH
Giải Tám 26
Giải Bảy 738
Giải Sáu 424111942134
Giải Năm 5273
Giải Tư 05815929955353759634699768648914576
Giải Ba 0889336465
Giải Nhì 65235
Giải Nhất 61105
Giải Đặc Biệt
473146
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
4 1 5
2 6
7,9 3 8,4,7,4,5
9,3,3 4 1,6
Chục Số Đơn vị
1,9,6,3,0 5
2,7,7,4 6 5
3 7 3,6,6
3 8 9
8 9 4,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/07/2024
Thứ tư
Loại vé: SKH
Giải Tám 21
Giải Bảy 306
Giải Sáu 272647759684
Giải Năm 8459
Giải Tư 93632647460407309011288835162489831
Giải Ba 6506398305
Giải Nhì 58413
Giải Nhất 10122
Giải Đặc Biệt
300596
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
2,1,3 1 1,3
3,2 2 1,6,4,2
7,8,6,1 3 2,1
8,2 4 6
Chục Số Đơn vị
7,0 5 9
0,2,4,9 6 3
7 5,3
8 4,3
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SKH
Giải Tám 25
Giải Bảy 233
Giải Sáu 035809721455
Giải Năm 1284
Giải Tư 84922315468983687355548979314689992
Giải Ba 7046747672
Giải Nhì 62399
Giải Nhất 46460
Giải Đặc Biệt
855306
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1
7,2,9,7 2 5,2
3 3 3,6
8 4 6,6
Chục Số Đơn vị
2,5,5 5 8,5,5
4,3,4,0 6 7,0
9,6 7 2,2
5 8 4
9 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SKH
Giải Tám 97
Giải Bảy 630
Giải Sáu 200600625217
Giải Năm 2788
Giải Tư 49538503616912403791734758595134984
Giải Ba 0771231442
Giải Nhì 87584
Giải Nhất 19828
Giải Đặc Biệt
290340
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6
6,9,5 1 7,2
6,1,4 2 4,8
3 0,8
2,8,8 4 2,0
Chục Số Đơn vị
7 5 1
0 6 2,1
9,1 7 5
8,3,2 8 8,4,4
9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SKH
Giải Tám 78
Giải Bảy 657
Giải Sáu 544364027710
Giải Năm 8414
Giải Tư 45383485905172194444227817510181247
Giải Ba 5095741738
Giải Nhì 78547
Giải Nhất 04189
Giải Đặc Biệt
268689
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 2,1
2,8,0 1 0,4
0 2 1
4,8 3 8
1,4 4 3,4,7,7
Chục Số Đơn vị
5 7,7
6
5,4,5,4 7 8
7,3 8 3,1,9,9
8,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SKH
Giải Tám 98
Giải Bảy 418
Giải Sáu 319511670278
Giải Năm 4769
Giải Tư 45677276474203116608452855330448394
Giải Ba 1303894150
Giải Nhì 20908
Giải Nhất 76366
Giải Đặc Biệt
206039
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,4,8
3 1 8
2
3 1,8,9
0,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9,8 5 0
6 6 7,9,6
6,7,4 7 8,7
9,1,7,0,3,0 8 5
6,3 9 8,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/05/2024
Thứ tư
Loại vé: SKH
Giải Tám 21
Giải Bảy 552
Giải Sáu 932922745079
Giải Năm 8944
Giải Tư 35202365937799111864214734976215619
Giải Ba 2612763914
Giải Nhì 18628
Giải Nhất 16049
Giải Đặc Biệt
749809
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,9
2,9 1 9,4
5,0,6 2 1,9,7,8
9,7 3
7,4,6,1 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5 2
6 4,2
2 7 4,9,3
2 8
2,7,1,4,0 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...