Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/01/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 09174439
Giải Sáu 099539479
Giải Năm 387033051752126551315477
Giải Tư 7621216406640022
Giải Ba 657574517530708867969263882598
Giải Nhì 7308938298
Giải Nhất 36730
Giải Đặc Biệt
88041
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/01/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/01/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9,5,8
3,2,4 1 7
5,2 2 1,2
3 9,9,1,8,0
4,6,6 4 4,1
Chục Số Đơn vị
0,6,7 5 2,7
9 6 5,4,4
1,7,5 7 9,0,7,5
0,3,9,9 8 9
0,3,9,3,7,8 9 9,6,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/01/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 64545206
Giải Sáu 163873955
Giải Năm 082183221624793305351263
Giải Tư 3082104395967307
Giải Ba 568640613653050689486798142681
Giải Nhì 6668603977
Giải Nhất 40173
Giải Đặc Biệt
08845
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/01/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/01/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,7
2,8,8 1
5,2,8 2 1,2,4
6,7,3,6,4,7 3 3,5,6
6,5,2,6 4 3,8,5
Chục Số Đơn vị
5,3,4 5 4,2,5,0
0,9,3,8 6 4,3,3,4
0,7 7 3,7,3
4 8 2,1,1,6
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/01/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 27743472
Giải Sáu 138977988
Giải Năm 926672340119629254992971
Giải Tư 0547057139665502
Giải Ba 238594538977521897666578902471
Giải Nhì 2897591130
Giải Nhất 02804
Giải Đặc Biệt
37061
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/01/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/01/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,4
7,7,2,7,6 1 9
7,9,0 2 7,1
3 4,8,4,0
7,3,3,0 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 9
6,6,6 6 6,6,6,1
2,7,4 7 4,2,7,1,1,1,5
3,8 8 8,9,9
1,9,5,8,8 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/12/2021
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 49828536
Giải Sáu 257863468
Giải Năm 731485992342486853379342
Giải Tư 0298926657642316
Giải Ba 197901518103160102498578979006
Giải Nhì 7852253076
Giải Nhất 23361
Giải Đặc Biệt
56903
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 6,3
8,6 1 4,6
8,4,4,2 2 2
6,0 3 6,7
1,6 4 9,2,2,9
Chục Số Đơn vị
8 5 7
3,6,1,0,7 6 3,8,8,6,4,0,1
5,3 7 6
6,6,9 8 2,5,1,9
4,9,4,8 9 9,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/12/2021
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 90703127
Giải Sáu 599179590
Giải Năm 282340179148552087243399
Giải Tư 0547945272931371
Giải Ba 607038897973375505398143741427
Giải Nhì 3575396442
Giải Nhất 26961
Giải Đặc Biệt
74271
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9,7,9,2 0 3
3,7,6,7 1 7
5,4 2 7,3,0,4,7
2,9,0,5 3 1,9,7
2 4 8,7,2
Chục Số Đơn vị
7 5 2,3
6 1
2,1,4,3,2 7 0,9,1,9,5,1
4 8
9,7,9,7,3 9 0,9,0,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/12/2021
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 53163254
Giải Sáu 352141260
Giải Năm 121442371101831238384994
Giải Tư 4168433291868357
Giải Ba 220763465266751838899313155604
Giải Nhì 3880336181
Giải Nhất 05580
Giải Đặc Biệt
98112
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/12/2021  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 1,4,3
4,0,5,3,8 1 6,4,2,2
3,5,1,3,5,1 2
5,0 3 2,7,8,2,1
5,1,9,0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 3,4,2,7,2,1
1,8,7 6 0,8
3,5 7 6
3,6 8 6,9,1,0
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/12/2021
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 72768326
Giải Sáu 479806861
Giải Năm 096337083113491031423068
Giải Tư 9412722254344467
Giải Ba 658362170416537656156840023359
Giải Nhì 2344701806
Giải Nhất 58418
Giải Đặc Biệt
71784
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/12/2021  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 6,8,4,0,6
6 1 3,0,2,5,8
7,4,1,2 2 6,2
8,6,1 3 4,6,7
3,0,8 4 2,7
Chục Số Đơn vị
1 5 9
7,2,0,3,0 6 1,3,8,7
6,3,4 7 2,6,9
0,6,1 8 3,4
7,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...