Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/07/2024
Thứ tư
Loại vé: 7K2
100n 53
200n 577
400n 374288575763
1.tr 1461
3.tr 69462788064079926897640675238518019
10.tr 5674593148
15.tr 07897
30.tr 96763
Giải Đặc Biệt
513322
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
6 1 9
4,6,2 2 2
5,6,6 3
4 2,5,8
Chục Số Đơn vị
8,4 5 3,7
0 6 3,1,2,7,3
7,5,9,6,9 7 7
4 8 5
9,1 9 9,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/07/2024
Thứ tư
Loại vé: 7K1
100n 42
200n 779
400n 548355305890
1.tr 6509
3.tr 87360960626993177537572586246484152
10.tr 6599178096
15.tr 50012
30.tr 82904
Giải Đặc Biệt
408403
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9,6 0 9,4,3
3,9 1 2
4,6,5,1 2
8,0 3 0,1,7
6,0 4 2
Chục Số Đơn vị
5 8,2
9 6 0,2,4
3 7 9
5 8 3
7,0 9 0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 26/06/2024
Thứ tư
Loại vé: 6K4
100n 25
200n 367
400n 613571955626
1.tr 8855
3.tr 07434713986666116482853489555968850
10.tr 3195612549
15.tr 73761
30.tr 74664
Giải Đặc Biệt
439496
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
6,6 1
8 2 5,6
3 5,4
3,6 4 8,9
Chục Số Đơn vị
2,3,9,5 5 5,9,0,6
2,5,9 6 7,1,1,4
6 7
9,4 8 2
5,4 9 5,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 19/06/2024
Thứ tư
Loại vé: 6K3
100n 85
200n 323
400n 188599908274
1.tr 8189
3.tr 26108082672363568446620696544295851
10.tr 0380130398
15.tr 39429
30.tr 25434
Giải Đặc Biệt
925862
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,1
5,0 1
4,6 2 3,9
2 3 5,4
7,3 4 6,2
Chục Số Đơn vị
8,8,3 5 1
4 6 7,9,2
6 7 4
0,9 8 5,5,9
8,6,2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 12/06/2024
Thứ tư
Loại vé: 6K2
100n 68
200n 228
400n 868307717776
1.tr 2992
3.tr 71974265497956217601674772046370302
10.tr 9570444657
15.tr 21096
30.tr 65383
Giải Đặc Biệt
369574
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,2,4
7,0 1
9,6,0 2 8
8,6,8 3
7,0,7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 7
7,9 6 8,2,3
7,5 7 1,6,4,7,4
6,2 8 3,3
4 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 05/06/2024
Thứ tư
Loại vé: 6K1
100n 92
200n 715
400n 786574222840
1.tr 1176
3.tr 93490514458877977939650617062543545
10.tr 8236657977
15.tr 06534
30.tr 07141
Giải Đặc Biệt
445102
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 2
6,4 1 5
9,2,0 2 2,5
3 9,4
3 4 0,5,5,1
Chục Số Đơn vị
1,6,4,2,4 5
7,6 6 5,1,6
7 7 6,9,7
8
7,3 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 29/05/2024
Thứ tư
Loại vé: 5K5
100n 83
200n 120
400n 497082822144
1.tr 2654
3.tr 30137980111421867980094119435063401
10.tr 8143950275
15.tr 66822
30.tr 54024
Giải Đặc Biệt
570453
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,8,5 0 1
1,1,0 1 1,8,1
8,2 2 0,2,4
8,5 3 7,9
4,5,2 4 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,0,3
6
3 7 0,5
1 8 3,2,0
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...