Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/07/2024
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 87
Giải Bảy 459
Giải Sáu 209176790499
Giải Năm 2050
Giải Tư 85755625418304353787646131835151050
Giải Ba 9792246713
Giải Nhì 30061
Giải Nhất 00830
Giải Đặc Biệt
138382
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5,3 0
9,4,5,6 1 3,3
2,8 2 2
4,1,1 3 0
4 1,3
Chục Số Đơn vị
5 5 9,0,5,1,0
6 1
8,8 7 9
8 7,7,2
5,7,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 03/07/2024
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 94
Giải Bảy 734
Giải Sáu 279063197714
Giải Năm 1064
Giải Tư 26240928585426454651180606797794502
Giải Ba 8355869857
Giải Nhì 22575
Giải Nhất 75174
Giải Đặc Biệt
817339
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4,6 0 2
5 1 9,4
0 2
3 4,9
9,3,1,6,6,7 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 8,1,8,7
6 4,4,0
7,5 7 7,5,4
5,5 8
1,3 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 26/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 82
Giải Bảy 637
Giải Sáu 680569239615
Giải Năm 4552
Giải Tư 07750783944062231117742411604127025
Giải Ba 8100307558
Giải Nhì 60512
Giải Nhất 62572
Giải Đặc Biệt
560700
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 5,3,0
4,4 1 5,7,2
8,5,2,1,7 2 3,2,5
2,0 3 7
9 4 1,1
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5 2,0,8
6
3,1 7 2
5 8 2
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 19/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 39
Giải Bảy 372
Giải Sáu 994238355222
Giải Năm 2830
Giải Tư 05504240580035899749530198127135280
Giải Ba 6785568987
Giải Nhì 49778
Giải Nhất 74785
Giải Đặc Biệt
573990
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,9 0 4
7 1 9
7,4,2 2 2
3 9,5,0
0 4 2,9
Chục Số Đơn vị
3,5,8 5 8,8,5
6
8 7 2,1,8
5,5,7 8 0,7,5
3,4,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 12/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 59
Giải Bảy 571
Giải Sáu 334799505733
Giải Năm 4515
Giải Tư 29066410515318135748294657338551978
Giải Ba 1417607232
Giải Nhì 98822
Giải Nhất 65367
Giải Đặc Biệt
237610
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
7,5,8 1 5,0
3,2 2 2
3 3 3,2
4 7,8
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5 9,0,1
6,7 6 6,5,7
4,6 7 1,8,6
4,7 8 1,5
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 05/06/2024
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 27
Giải Bảy 027
Giải Sáu 854759247063
Giải Năm 5400
Giải Tư 53059386718256540147919993093584429
Giải Ba 1740816572
Giải Nhì 12182
Giải Nhất 03231
Giải Đặc Biệt
617219
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8
7,3 1 9
7,8 2 7,7,4,9
6 3 5,1
2 4 7,7
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9
6 3,5
2,2,4,4 7 1,2
0 8 2
5,9,2,1 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 29/05/2024
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 70
Giải Bảy 652
Giải Sáu 757082704452
Giải Năm 3074
Giải Tư 62200162007890509266917669802281536
Giải Ba 8079487322
Giải Nhì 32327
Giải Nhất 05709
Giải Đặc Biệt
526514
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,7,7,0,0 0 0,0,5,9
1 4
5,5,2,2 2 2,2,7
3 6
7,9,1 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2,2
6,6,3 6 6,6
2 7 0,0,0,4
8
0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...