Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/07/2024
Thứ tư
Loại vé: K2T7
100n 24
200n 999
400n 366936301743
1.tr 0277
3.tr 21359998047758596171341116107321048
10.tr 6356999790
15.tr 27495
30.tr 92574
Giải Đặc Biệt
188761
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 4
7,1,6 1 1
2 4
4,7 3 0
2,0,7 4 3,8
Chục Số Đơn vị
8,9 5 9
6 9,9,1
7 7 7,1,3,4
4 8 5
9,6,5,6 9 9,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/07/2024
Thứ tư
Loại vé: K1T7
100n 96
200n 843
400n 138077357327
1.tr 9468
3.tr 98024884927909229732390449652205275
10.tr 3462857360
15.tr 60424
30.tr 34415
Giải Đặc Biệt
418150
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
8,6,5 0
1 5
9,9,3,2 2 7,4,2,8,4
4 3 5,2
2,4,2 4 3,4
Chục Số Đơn vị
3,7,1 5 0
9 6 8,0
2 7 5
6,2 8 0
9 6,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 26/06/2024
Thứ tư
Loại vé: K4T6
100n 56
200n 573
400n 482864871789
1.tr 5838
3.tr 67098606915525764631732529970146154
10.tr 0753934552
15.tr 52025
30.tr 09875
Giải Đặc Biệt
597809
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
9,3,0 1
5,5 2 8,5
7 3 8,1,9
5 4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6,7,2,4,2
5 6
8,5 7 3,5
2,3,9 8 7,9
8,3,0 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 19/06/2024
Thứ tư
Loại vé: K3T6
100n 15
200n 291
400n 639498686832
1.tr 1205
3.tr 81664291486181837866793295415806896
10.tr 6384049729
15.tr 50095
30.tr 04771
Giải Đặc Biệt
897704
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,4
9,7 1 5,8
3 2 9,9
3 2
9,6,0 4 8,0
Chục Số Đơn vị
1,0,9 5 8
6,9 6 8,4,6
7 1
6,4,1,5 8
2,2 9 1,4,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 12/06/2024
Thứ tư
Loại vé: K2T6
100n 15
200n 742
400n 852239273344
1.tr 5600
3.tr 61540147801955567739161731354564848
10.tr 6127392067
15.tr 26021
30.tr 97086
Giải Đặc Biệt
745560
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,4,8,6 0 0
2 1 5
4,2 2 2,7,1
7,7 3 9
4 4 2,4,0,5,8
Chục Số Đơn vị
1,5,4 5 5
8 6 7,0
2,6 7 3,3
4 8 0,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 05/06/2024
Thứ tư
Loại vé: K1T6
100n 41
200n 315
400n 536534718057
1.tr 6469
3.tr 83327547588125427268492925587464568
10.tr 3008415687
15.tr 73856
30.tr 75486
Giải Đặc Biệt
786745
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
4,7 1 5
9 2 7
3
5,7,8 4 1,5
Chục Số Đơn vị
1,6,4 5 7,8,4,6
5,8 6 5,9,8,8
5,2,8 7 1,4
5,6,6 8 4,7,6
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 29/05/2024
Thứ tư
Loại vé: K5T5
100n 90
200n 502
400n 582283997765
1.tr 8449
3.tr 77543458642789590493138532871564320
10.tr 1479650753
15.tr 28426
30.tr 78540
Giải Đặc Biệt
244368
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,4 0 2
1 5
0,2 2 2,0,6
4,9,5,5 3
6 4 9,3,0
Chục Số Đơn vị
6,9,1 5 3,3
9,2 6 5,4,8
7
6 8
9,4 9 0,9,5,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...