Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Bình Thuận - 10/06/2021
Thứ năm
Loại vé: 6K2
100n 50
200n 854
400n 220210838679
1.tr 8450
3.tr 92684856985547929707990328609973472
10.tr 7480823644
15.tr 68200
30.tr 62713
Giải Đặc Biệt
435569
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,5,0 0 2,7,8,0
1 3
0,3,7 2
8,1 3 2
5,8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0,4,0
6 9
0 7 9,9,2
9,0 8 3,4
7,7,9,6 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 03/06/2021
Thứ năm
Loại vé: 6K1
100n 55
200n 131
400n 366000677592
1.tr 5975
3.tr 13003801877806302089783667964218100
10.tr 1294149512
15.tr 32373
30.tr 96532
Giải Đặc Biệt
842196
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 3,0
3,4 1 2
9,4,1,3 2
0,6,7 3 1,2
4 2,1
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5
6,9 6 0,7,3,6
6,8 7 5,3
8 7,9
8 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 27/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K4
100n 73
200n 345
400n 849721645656
1.tr 6003
3.tr 00081643679267524373221965223973618
10.tr 9465620804
15.tr 32974
30.tr 31604
Giải Đặc Biệt
038239
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,4
8 1 8
2
7,0,7 3 9,9
6,0,7,0 4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,6
5,9,5 6 4,7
9,6 7 3,5,3,4
1 8 1
3,3 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 20/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K3
100n 66
200n 991
400n 301057566036
1.tr 5493
3.tr 21993174478068339910790268555280718
10.tr 2907837332
15.tr 75090
30.tr 53873
Giải Đặc Biệt
702581
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1,1,9 0
9,8 1 0,0,8
5,3 2 6
9,9,8,7 3 6,2
4 7
Chục Số Đơn vị
5 6,2
6,5,3,2 6 6
4 7 8,3
1,7 8 3,1
9 1,3,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 13/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K2
100n 01
200n 381
400n 782399428629
1.tr 1052
3.tr 29492510438145304879470354279994841
10.tr 4032269378
15.tr 29313
30.tr 56900
Giải Đặc Biệt
955086
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,8,4 1 3
4,5,9,2 2 3,9,2
2,4,5,1 3 5
4 2,3,1
Chục Số Đơn vị
3 5 2,3
8 6
7 9,8
7 8 1,6
2,7,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 06/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K1
100n 13
200n 294
400n 454774314792
1.tr 9587
3.tr 42258162347565171542559594302918729
10.tr 8363586141
15.tr 08687
30.tr 31092
Giải Đặc Biệt
334231
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0
3,5,4,3 1 3
9,4,9 2 9,9
1 3 1,4,5,1
9,3 4 7,2,1
Chục Số Đơn vị
3 5 8,1,9
6
4,8,8 7
5 8 7,7
5,2,2 9 4,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 29/04/2021
Thứ năm
Loại vé: 4K5
100n 31
200n 787
400n 509543450226
1.tr 0607
3.tr 29646854524581943061153756013727951
10.tr 7137152299
15.tr 01299
30.tr 95468
Giải Đặc Biệt
803115
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 29/04/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 29/04/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7
3,6,5,7 1 9,5
5 2 6
3 1,7
4 5,6
Chục Số Đơn vị
9,4,7,1 5 2,1
2,4 6 1,8
8,0,3 7 5,1
6 8 7
1,9,9 9 5,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...