Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 08/08/2022

Kết quả xổ số Bến Tre - 31/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K22T05
100n 29
200n 681
400n 053563029990
1.tr 5191
3.tr 63210514395310236573768815408104396
10.tr 8695556249
15.tr 60240
30.tr 70841
Giải Đặc Biệt
848313
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 2,2
8,9,8,8,4 1 0,3
0,0 2 9
7,1 3 5,9
4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5
9 6
7 3
8 1,1,1
2,3,4 9 0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 24/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K21T05
100n 26
200n 125
400n 349462137298
1.tr 0239
3.tr 06225989713548810955888433702885654
10.tr 9818347702
15.tr 75211
30.tr 37248
Giải Đặc Biệt
683176
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
7,1 1 3,1
0 2 6,5,5,8
1,4,8 3 9
9,5 4 3,8
Chục Số Đơn vị
2,2,5 5 5,4
2,7 6
7 1,6
9,8,2,4 8 8,3
3 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 17/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K20T05
100n 40
200n 307
400n 945196758014
1.tr 2295
3.tr 80518362758017149448424266779415790
10.tr 9372647504
15.tr 57433
30.tr 81084
Giải Đặc Biệt
986133
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,9,7 5 1
2,2 6
0 7 5,5,1
1,4 8 4
9 5,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 10/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K19T05
100n 64
200n 143
400n 044047838142
1.tr 4805
3.tr 59375432343174613302038061172147727
10.tr 2691786234
15.tr 86381
30.tr 02531
Giải Đặc Biệt
531080
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 5,2,6
2,8,3 1 7
4,0 2 1,7
4,8 3 4,4,1
6,3,3 4 3,0,2,6
Chục Số Đơn vị
0,7 5
4,0 6 4
2,1 7 5
8 3,1,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 03/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K18T05
100n 21
200n 556
400n 477394630333
1.tr 8797
3.tr 24091907409809676227103833178846105
10.tr 9905385912
15.tr 47529
30.tr 91518
Giải Đặc Biệt
360132
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
2,9 1 2,8
1,3 2 1,7,9
7,6,3,8,5 3 3,2
4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 6,3
5,9 6 3
9,2 7 3
8,1 8 3,8
2 9 7,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 26/04/2022
Thứ ba
Loại vé: K17T04
100n 00
200n 254
400n 019797131710
1.tr 1744
3.tr 61267639895338614566881840906403136
10.tr 9185287357
15.tr 49551
30.tr 31374
Giải Đặc Biệt
937164
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0
5 1 3,0
5 2
1 3 6
5,4,8,6,7,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4,2,7,1
8,6,3 6 7,6,4,4
9,6,5 7 4
8 9,6,4
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 19/04/2022
Thứ ba
Loại vé: K16T04
100n 20
200n 265
400n 012501644126
1.tr 9308
3.tr 93919630896280358344705401591493098
10.tr 0120396810
15.tr 38973
30.tr 30554
Giải Đặc Biệt
991992
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,1 0 8,3,3
1 9,4,0
9 2 0,5,6
0,0,7 3
6,4,1,5 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6,2 5 4
2 6 5,4
7 3
0,9 8 9
1,8 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...