Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 08/08/2022

Kết quả xổ số Bến Tre - 21/06/2022
Thứ ba
Loại vé: K25T06
100n 34
200n 192
400n 411115785861
1.tr 4935
3.tr 50559537147704066779107989391117415
10.tr 1416736132
15.tr 47094
30.tr 71710
Giải Đặc Biệt
002582
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
1,6,1 1 1,4,1,5,0
9,3,8 2
3 4,5,2
3,1,9 4 0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 9
6 1,7
6 7 8,9
7,9 8 2
5,7 9 2,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 14/06/2022
Thứ ba
Loại vé: K24T06
100n 98
200n 059
400n 930141565804
1.tr 3821
3.tr 43299640693735287952483523123009465
10.tr 8577657329
15.tr 59965
30.tr 46236
Giải Đặc Biệt
262224
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,4
0,2 1
5,5,5 2 1,9,4
3 0,6
0,2 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 9,6,2,2,2
5,7,3 6 9,5,5
7 6
9 8
5,9,6,2 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 07/06/2022
Thứ ba
Loại vé: K23T06
100n 40
200n 126
400n 711667318510
1.tr 4977
3.tr 90275409690650941986033714197704758
10.tr 1345863362
15.tr 34287
30.tr 89407
Giải Đặc Biệt
773777
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 9,7
3,7 1 6,0
6 2 6
3 1
4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 8,8
2,1,8 6 9,2
7,7,8,0,7 7 7,5,1,7,7
5,5 8 6,7
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 31/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K22T05
100n 29
200n 681
400n 053563029990
1.tr 5191
3.tr 63210514395310236573768815408104396
10.tr 8695556249
15.tr 60240
30.tr 70841
Giải Đặc Biệt
848313
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 2,2
8,9,8,8,4 1 0,3
0,0 2 9
7,1 3 5,9
4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5
9 6
7 3
8 1,1,1
2,3,4 9 0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 24/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K21T05
100n 26
200n 125
400n 349462137298
1.tr 0239
3.tr 06225989713548810955888433702885654
10.tr 9818347702
15.tr 75211
30.tr 37248
Giải Đặc Biệt
683176
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
7,1 1 3,1
0 2 6,5,5,8
1,4,8 3 9
9,5 4 3,8
Chục Số Đơn vị
2,2,5 5 5,4
2,7 6
7 1,6
9,8,2,4 8 8,3
3 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 17/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K20T05
100n 40
200n 307
400n 945196758014
1.tr 2295
3.tr 80518362758017149448424266779415790
10.tr 9372647504
15.tr 57433
30.tr 81084
Giải Đặc Biệt
986133
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,9,7 5 1
2,2 6
0 7 5,5,1
1,4 8 4
9 5,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 10/05/2022
Thứ ba
Loại vé: K19T05
100n 64
200n 143
400n 044047838142
1.tr 4805
3.tr 59375432343174613302038061172147727
10.tr 2691786234
15.tr 86381
30.tr 02531
Giải Đặc Biệt
531080
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 5,2,6
2,8,3 1 7
4,0 2 1,7
4,8 3 4,4,1
6,3,3 4 3,0,2,6
Chục Số Đơn vị
0,7 5
4,0 6 4
2,1 7 5
8 3,1,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...