Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Bến Tre - 11/06/2024
Thứ ba
Loại vé: K24T06
100n 53
200n 434
400n 396010064311
1.tr 2225
3.tr 02185877716122906589869362450803941
10.tr 5029395301
15.tr 09701
30.tr 60376
Giải Đặc Biệt
753148
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,8,1,1
1,7,4,0,0 1 1
2 5,9
5,9 3 4,6
3 4 1,8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 3
0,3,7 6 0
7 1,6
0,4 8 5,9
2,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 04/06/2024
Thứ ba
Loại vé: K23T06
100n 74
200n 554
400n 315233869254
1.tr 6213
3.tr 95216825186949576652754597441633917
10.tr 4825911736
15.tr 84050
30.tr 00832
Giải Đặc Biệt
907431
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 3,6,8,6,7
5,5,3 2
1 3 6,2,1
7,5,5 4
Chục Số Đơn vị
9 5 4,2,4,2,9,9,0
8,1,1,3 6
1 7 4
1 8 6
5,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 28/05/2024
Thứ ba
Loại vé: K22T05
100n 57
200n 344
400n 113533397757
1.tr 0484
3.tr 96694079210151167819620123495866028
10.tr 0430589095
15.tr 87536
30.tr 40274
Giải Đặc Biệt
851323
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
2,1 1 1,9,2
1 2 1,8,3
2 3 5,9,6
4,8,9,7 4 4
Chục Số Đơn vị
3,0,9 5 7,7,8
3 6
5,5 7 4
5,2 8 4
3,1 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 21/05/2024
Thứ ba
Loại vé: K21T05
100n 53
200n 509
400n 846268192952
1.tr 9922
3.tr 18925070819742369570540292167949079
10.tr 4087749209
15.tr 13923
30.tr 76808
Giải Đặc Biệt
661030
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9,9,8
8 1 9
6,5,2 2 2,5,3,9,3
5,2,2 3 0
4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,2
6 2
7 7 0,9,9,7
0 8 1
0,1,2,7,7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 14/05/2024
Thứ ba
Loại vé: K20T05
100n 25
200n 491
400n 726284045765
1.tr 5226
3.tr 88289534440675850088157113382311824
10.tr 7642145465
15.tr 54704
30.tr 77260
Giải Đặc Biệt
897285
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,4
9,1,2 1 1
6 2 5,6,3,4,1
2 3
0,4,2,0 4 4
Chục Số Đơn vị
2,6,6,8 5 8
2 6 2,5,5,0
7
5,8 8 9,8,5
8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 07/05/2024
Thứ ba
Loại vé: K19T05
100n 74
200n 510
400n 549824722610
1.tr 9812
3.tr 62580909330406672333125935472202735
10.tr 8820068987
15.tr 82587
30.tr 44619
Giải Đặc Biệt
991172
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,8,0 0 0
1 0,0,2,9
7,1,2,7 2 2
3,3,9 3 3,3,5
7 4
Chục Số Đơn vị
3 5
6 6 6
8,8 7 4,2,2
9 8 0,7,7
1 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 30/04/2024
Thứ ba
Loại vé: K18T04
100n 17
200n 468
400n 989193903804
1.tr 0756
3.tr 56327793158638882081369967656511958
10.tr 5647918369
15.tr 16194
30.tr 15298
Giải Đặc Biệt
436064
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
9,8 1 7,5
2 7
3
0,9,6 4
Chục Số Đơn vị
1,6 5 6,8
5,9 6 8,5,9,4
1,2 7 9
6,8,5,9 8 8,1
7,6 9 1,0,6,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...