Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/07/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 32811641
Giải Sáu 016405227
Giải Năm 552611708547676385764500
Giải Tư 0997176327410603
Giải Ba 698849842596213612432042208699
Giải Nhì 4879391360
Giải Nhất 86474
Giải Đặc Biệt
81994
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7,0,6 0 5,0,3
8,4,4 1 6,6,3
3,2 2 7,6,5,2
6,6,0,1,4,9 3 2
8,7,9 4 1,7,1,3
Chục Số Đơn vị
0,2 5
1,1,2,7 6 3,3,0
2,4,9 7 0,6,4
8 1,4
9 9 7,9,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/07/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 01036353
Giải Sáu 616970897
Giải Năm 336674070738283214194853
Giải Tư 1394179022462891
Giải Ba 483571406378216787153330396381
Giải Nhì 7482923935
Giải Nhất 19639
Giải Đặc Biệt
38889
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,3,7,3
0,9,8 1 6,9,6,5
3 2 9
0,6,5,5,6,0 3 8,2,5,9
9 4 6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 3,3,7
1,6,4,1 6 3,6,3
9,0,5 7 0
3 8 1,9
1,2,3,8 9 7,4,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 26/06/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 63837924
Giải Sáu 111422211
Giải Năm 581057030266671232045681
Giải Tư 0923512397106813
Giải Ba 672800456583061213277927683284
Giải Nhì 2953233792
Giải Nhất 26980
Giải Đặc Biệt
04232
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,8,8 0 3,4
1,1,8,6 1 1,1,0,2,0,3
2,1,3,9,3 2 4,2,3,3,7
6,8,0,2,2,1 3 2,2
2,0,8 4
Chục Số Đơn vị
6 5
6,7 6 3,6,5,1
2 7 9,6
8 3,1,0,4,0
7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 19/06/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 55427889
Giải Sáu 657014523
Giải Năm 449392411095917949242507
Giải Tư 5029125645494432
Giải Ba 036713846676277955895456150911
Giải Nhì 2500258693
Giải Nhất 66937
Giải Đặc Biệt
37567
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7,2
4,7,6,1 1 4,1
4,3,0 2 3,4,9
2,9,9 3 2,7
1,2 4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,7,6
5,6 6 6,1,7
5,0,7,3,6 7 8,9,1,7
7 8 9,9
8,7,2,4,8 9 3,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 12/06/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 54641584
Giải Sáu 675532661
Giải Năm 125498460925035682622283
Giải Tư 2837787019694974
Giải Ba 953659837170344839982075720659
Giải Nhì 8712959903
Giải Nhất 11249
Giải Đặc Biệt
86255
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
6,7 1 5
3,6 2 5,9
8,0 3 2,7
5,6,8,5,7,4 4 6,4,9
Chục Số Đơn vị
1,7,2,6,5 5 4,4,6,7,9,5
4,5 6 4,1,2,9,5
3,5 7 5,0,4,1
9 8 4,3
6,5,2,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/06/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 68294432
Giải Sáu 031966620
Giải Năm 583008218066429231893421
Giải Tư 4181629545163382
Giải Ba 653787710608335317086524527153
Giải Nhì 6564889467
Giải Nhất 25539
Giải Đặc Biệt
97856
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6,8
3,2,2,8 1 6
3,9,8 2 9,0,1,1
5 3 2,1,0,5,9
4 4 4,5,8
Chục Số Đơn vị
9,3,4 5 3,6
6,6,1,0,5 6 8,6,6,7
6 7 8
6,7,0,4 8 9,1,2
2,8,3 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 29/05/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 07205249
Giải Sáu 666096210
Giải Năm 490975031143535459506000
Giải Tư 8127704239819883
Giải Ba 361980367641622639898356513439
Giải Nhì 0951454630
Giải Nhất 50514
Giải Đặc Biệt
60031
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,1,5,0,3 0 7,9,3,0
8,3 1 0,4,4
5,4,2 2 0,7,2
0,4,8 3 9,0,1
5,1,1 4 9,3,2
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4,0
6,9,7 6 6,5
0,2 7 6
9 8 1,3,9
4,0,8,3 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...