Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Bạc Liêu - 11/06/2024
Thứ ba
Loại vé: T6K2
100n 90
200n 678
400n 299303070460
1.tr 4201
3.tr 32543769224339245015306897495566916
10.tr 4024083195
15.tr 06584
30.tr 61295
Giải Đặc Biệt
985521
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,4 0 7,1
0,2 1 5,6
2,9 2 2,1
9,4 3
8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,5,9,9 5 5
1 6 0
0 7 8
7 8 9,4
8 9 0,3,2,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 04/06/2024
Thứ ba
Loại vé: T6K1
100n 43
200n 288
400n 364446545354
1.tr 6034
3.tr 22702906610844079234214853983910078
10.tr 1365544456
15.tr 47351
30.tr 34128
Giải Đặc Biệt
593027
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
6,5 1
0 2 8,7
4 3 4,4,9
4,5,5,3,3 4 3,4,0
Chục Số Đơn vị
8,5 5 4,4,5,6,1
5 6 1
2 7 8
8,7,2 8 8,5
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 28/05/2024
Thứ ba
Loại vé: T5-K4
100n 63
200n 440
400n 631411942133
1.tr 5019
3.tr 23968964322729403909288353857708291
10.tr 4470487558
15.tr 23448
30.tr 02790
Giải Đặc Biệt
843632
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 9,4
9 1 4,9
3,3 2
6,3 3 3,2,5,2
1,9,9,0 4 0,8
Chục Số Đơn vị
3 5 8
6 3,8
7 7 7
6,5,4 8
1,0 9 4,4,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 21/05/2024
Thứ ba
Loại vé: T5-K3
100n 15
200n 072
400n 785157938256
1.tr 7582
3.tr 02666130300858023491985488990650620
10.tr 7110588627
15.tr 28935
30.tr 39571
Giải Đặc Biệt
779132
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,2 0 6,5
5,9,7 1 5
7,8,3 2 0,7
9 3 0,5,2
4 8
Chục Số Đơn vị
1,0,3 5 1,6
5,6,0 6 6
2 7 2,1
4 8 2,0
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 14/05/2024
Thứ ba
Loại vé: T5-K2
100n 16
200n 748
400n 244239973860
1.tr 0074
3.tr 94295326441747894214741454991360766
10.tr 7267783448
15.tr 16876
30.tr 05833
Giải Đặc Biệt
643547
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 6,4,3
4 2
1,3 3 3
7,4,1 4 8,2,4,5,8,7
Chục Số Đơn vị
9,4 5
1,6,7 6 0,6
9,7,4 7 4,8,7,6
4,7,4 8
9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 07/05/2024
Thứ ba
Loại vé: T5-K1
100n 76
200n 121
400n 562429125815
1.tr 6713
3.tr 94599469830003506316954260229989144
10.tr 0646088039
15.tr 30548
30.tr 94875
Giải Đặc Biệt
650522
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
2 1 2,5,3,6
1,2 2 1,4,6,2
1,8 3 5,9
2,4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
1,3,7 5
7,1,2 6 0
7 6,5
4 8 3
9,9,3 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 30/04/2024
Thứ ba
Loại vé: T4-K5
100n 59
200n 656
400n 610234785377
1.tr 5712
3.tr 75476429283755173634050883299726251
10.tr 0471828157
15.tr 22077
30.tr 83923
Giải Đặc Biệt
597370
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
5,5 1 2,8
0,1 2 8,3
2 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
5 9,6,1,1,7
5,7 6
7,9,5,7 7 8,7,6,7,0
7,2,8,1 8 8
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...