20Phú YênT.T.Huế
STTHS
Thứ hai 20/11/2023
G.Tám7134
G.Bảy357671
G.Sáu668997942270070672255712
G.Năm41241798
G.Tư8131942832345017097919127467910338635979665467532556101037104299546303
G.Ba99936406690080636694
G.Nhì4685240166
G.Nhất2297787226
ĐB968527829687
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số
20Phú YênT.T.Huế
STTHS
Thứ hai 20/11/2023
G.Tám7134
G.Bảy357671
G.Sáu668997942270070672255712
G.Năm41241798
G.Tư8131942832345017097919127467910338635979665467532556101037104299546303
G.Ba99936406690080636694
G.Nhì4685240166
G.Nhất2297787226
ĐB968527829687
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số
20Phú YênT.T.Huế
STTHS
Thứ hai 20/11/2023
G.Tám7134
G.Bảy357671
G.Sáu668997942270070672255712
G.Năm41241798
G.Tư8131942832345017097919127467910338635979665467532556101037104299546303
G.Ba99936406690080636694
G.Nhì4685240166
G.Nhất2297787226
ĐB968527829687
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số
20Phú YênT.T.Huế
STTHS
Thứ hai 20/11/2023
G.Tám7134
G.Bảy357671
G.Sáu668997942270070672255712
G.Năm41241798
G.Tư8131942832345017097919127467910338635979665467532556101037104299546303
G.Ba99936406690080636694
G.Nhì4685240166
G.Nhất2297787226
ĐB968527829687
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số