KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
Xổ số Hà Nội
Thứ hai 20/11/2023
ĐB49071
G.Nhất99401
G.Nhì2178288421
G.Ba200819563213518481914992522550
G.Tư6986872835056493
G.Năm218242993534538979606436
G.Sáu260949169
G.Bảy92678872
Nhận KQXS miền bắc soạn XSMB gửi 6089
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
Xổ số Hà Nội
Thứ hai 20/11/2023
ĐB49071
G.Nhất99401
G.Nhì2178288421
G.Ba200819563213518481914992522550
G.Tư6986872835056493
G.Năm218242993534538979606436
G.Sáu260949169
G.Bảy92678872
Nhận KQXS miền bắc soạn XSMB gửi 6089
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
Xổ số Hà Nội
Thứ hai 20/11/2023
ĐB49071
G.Nhất99401
G.Nhì2178288421
G.Ba200819563213518481914992522550
G.Tư6986872835056493
G.Năm218242993534538979606436
G.Sáu260949169
G.Bảy92678872
Nhận KQXS miền bắc soạn XSMB gửi 6089
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
Xổ số Hà Nội
Thứ hai 20/11/2023
ĐB49071
G.Nhất99401
G.Nhì2178288421
G.Ba200819563213518481914992522550
G.Tư6986872835056493
G.Năm218242993534538979606436
G.Sáu260949169
G.Bảy92678872
Nhận KQXS miền bắc soạn XSMB gửi 6089
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
Xổ số Hà Nội
Thứ hai 20/11/2023
ĐB49071
G.Nhất99401
G.Nhì2178288421
G.Ba200819563213518481914992522550
G.Tư6986872835056493
G.Năm218242993534538979606436
G.Sáu260949169
G.Bảy92678872
Nhận KQXS miền bắc soạn XSMB gửi 6089
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
Xổ số Hà Nội
Thứ hai 20/11/2023
ĐB49071
G.Nhất99401
G.Nhì2178288421
G.Ba200819563213518481914992522550
G.Tư6986872835056493
G.Năm218242993534538979606436
G.Sáu260949169
G.Bảy92678872
Nhận KQXS miền bắc soạn XSMB gửi 6089